ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ                      

 

Madde 1 Danışmanlık :

a - Harran Üniversitesi'ne bağlı Fakülte ve Yüksekokulların bütün Bölümlerinde öğrenci danışmanlığı hizmetleri yürütülür.

b - Her öğretim yılı başında ders kayıtları başlamadan en az bir hafta önce en çok 25 öğrenci için Bölüm Başkanları tarafından bir öğrenci danışmanı ve gerekirse bir yardımcı görevlendirilir. Öğretim elemanın yetersizliği nedeniyle öğrenci sayısı kurum yöneticisi tarafından iki katına kadar çıkarılabilir. Görevlendirme yazılı olarak ilgili Dekanlık ve Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirilir. Öğrenci danışmanı, varsa bölümde görevli öğretim üyeleri, yoksa kıdemli öğretim görevlileri ve öğretim yardımcıları arasından seçilir.

c - Öğrenci danışmanları danışmanı oldukları öğrenci grubunu mezuniyetlerine kadar izlerler. Zorunluluk halinde Fakültenin Dekanı ve Yüksekokul Müdürünün onayı ile danışman değişikliği yapılabilir.

d - Gerekli gördüğü takdirde Rektör, Üniversite Öğretim Elemanları arasından bir Öğrenci Danışmanları Koordinatör görevlendirebilir. Koordinatör danışmanlık hizmetlerinin daha iyi yürütülmesini ve birimler arasından birlik sağlanmasına yardımcı olacak çalışmalar yapar.

Madde 2 Danışmanların Görevleri :

a - Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hakkında bilgi vermek.

b - Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrencilerin ders kayıtlarını yapmak.

c - Üniversitenin ilgili kurumlarında alınan kararların ve yönetmelik değişikliklerini öğrencilere duyurmak.

d - Üniversitenin öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ve öğrencilerin yararlanabileceği imkanlarını ve hizmetlerini öğrencilere bildirmek, bu imkan ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için öğrencilere yardımcı olmak.

e - Öğrencilerin sosyal, ekonomik ve sağlık sorunlarını belirlemek ve bu sorunların çözümü için Bölüm Başkanlığına başvuruda bulunmak .

f - Öğrencilerin başarı durumlarını sürekli olarak izlemek, başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırmak, öğrencilerin başarı oranlarını yükseltmek amacıyla Bölüm Başkanlığına öneride bulunmak.

g - Üniversitenin ilgili birimleri ve tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 3 Öğrenci Özlük Dosyası :

Öğrenci danışmanları tarafından her öğrenci için özlük dosyası tutulur. Dosyada bulundurulacak bilgiler Bölüm Başkanlığı, Dekanlık, Müdürlük, Koordinatörlük veya Rektörlük tarafından istenebilir. Dosyada aşağıdaki bilgi ve belgelerin bulunması gerekir.

- Nüfus cüzdanı örneği

- İkamet ve haberleşme adresi

- Gerektiğinde haber edilecek yakınının adresi

- Öğrenci ve ailesi ile ilgili genel bilgiler

- Öğrencinin not ve başarı durumu

Madde 4 Bu Yönerge Harran Üniversitesi Senatosu'nda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yürürlüge girer.

Madde 5 Bu yönergeyi Harran Üniversitesi Rektörü yürütür.