ÖĞRENCİLERİN SINAVDA UYMASI GEREKEN KURALLAR         

1. Öğrenciler, sınav gözetmenlerinin hazırlayacağı sınav yoklama listesinde, oturma konumları ile ilgili yere adlarını, numaralarını yazarak imzalamalılardır.

2. Öğrenciler, sınav gözetmenlerinin sınav öncesi veya içinde dağıtacakları tüm cevap kağıtlarına adlarını, numaralarını yazmalı ve kimliklerini çıkarıp sıra üzerine görülebilir bir şekilde koymalıdırlar.

3. Dağıtılan soru kağıtlarının üzerine de öğrenciler adlarını ve numaralarını yazmalıdır.

4. Öğrencilerin kullanacakları sınav kağıtları sınav gözetmenleri tarafından öğrencinin numarası ve verilen kağıdın kaçıncı kağıt olduğunu belirten notlar yazılmalıdır.

5. Öğrencilere dağıtılan sınav kağıtlarının adedi, sınav yoklama listesinde de bulunacağından öğrenci kullansın yada kullanmasın bütün cevap kağıtlarını ve soru kağıtlarını sınav sonunda sınav gözetmenine teslim etmelidir. İstenen sınav evraklarını herhangi bir nedenle teslim etmeyen öğrenciler hakkında soruşturma açılması için gerekli işlemler anında yapılır.

6. Öğrenci sınava vaktinde girmek zorundadır. Sınav başladıktan sonra sınav salonuna dışarıdan hiçbir gerekçeyle öğrenci alınmaz.

7. Sınav sırasında hesap makinası, kalem, silgi, cetvel v.s. gibi alışverişlerde bulunulamaz. 

8. Sınav sırasında kullanılan hesap makinelerinin hafızasında hiç bir bilgi bulundurulamaz.

9. Öğrenci, oturduğu masa veya duvara yazılmış olan bilgilerden sorumludur. Sınav öncesi bu tür bilgileri silmelidir.

10. Öğrencilerin sınavda belirtilen süre içinde kağıtlarını teslim etmelidirler.

11. Ders notlarının kullanımının serbest olduğu sınavlarda, öğrenciler notlarını hiç bir karışıklığa neden olmayacak şekilde önlerinde bulundurmak zorundadırlar.

12. Sınav gözetmenleri, gerekli gördüğü takdirde öğrencilerin yerini değiştirme yetkisine sahiptirler. Gözetmenlerin sınavla ilgili uyarılarına uymak zorundadırlar.

13. Sınav salonlarında kesinlikle sigara içilmemelidir.

14. Sınav esnasında cep telefonları kapalı olmalıdır.

15. Yukarıda sıralanan kurallara uymayan, uyulmasını engelleyen, kargaşa çıkarmaya çalışan öğrenciler hakkında, tutanak düzenlenerek ve soruşturma açılması için gerekli işlemler yapılır.