Staj Yapacak Öğrencilerin Dikkatine

Staj defteri hazırlanırken aşağıdaki yazım kurallarına uyulması gerekmektedir.

  1. Staj defterinin tamamının bilgisayar ortamında yazılması zorundadır.

  2. Staj defteri içerisindeki yazıların tamamında Times New Roman yazı tipi kullanılacak ve aşağıda belirtilen boyut ve düzene uyulacaktır.

  3. Eklenecek fotoğraf veya dokümanlar için(örnek evrak, cihaz resmi, örnek detay vb.) sayfada boşluk bırakılıp, tab ettirilen fotoğraflar/dokümanlar bırakılan boşluğa yapıştırılacaktır (Fotoğraflar/Dökümanlar scan edilip bilgisayar çıktısı alınmayacaktır). Proje eklenecekse kapağın arka sayfasının iç bölümüne proje için bir bölüm hazırlanıp proje oraya eklenecektir.

Staj defteri aşağıdaki sıraya uygun olarak hazırlanıp çıktısı alındıktan sonra ciltlenecektir (Proje/Bitirme Ödevinde olduğu gibi).

  1. Kapak Sayfası (indir) (12 Punto)

  2. Staj yönergesi (indir) (12 Punto)

  3. Staj genel bilgileri (indir) (12 Punto)

  4. Pratik çalışmanın günlere dağılım çizelgesi (indir) (10 Punto)

  5. Yapılan işlerin günlük olarak açıklanması (indir) (12 Punto ve 1.5 Satır Aralığı)