Akademik e-Ders Merkezi

Dersim Amacı:

Öğrencinin bilim ve bilimsel düşüncenin ne olduğu, bilim etiği, bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığı, bir tez veya makalenin nasıl hazırlandığı ve yazıldığı, bilimsel yayının ne olduğu gibi konularda bilgi ve beceri sahibi olması amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği:

Bu derste, lisansüstü eğitim gören tüm öğrencilere bilim, bilim etiği, bilimsel araştırmanın temel unsurları, bilimsel araştırma çeşitleri, bilimsel araştırmanın planlanması ve uygulanması aşamaları verilmektedir. Bilimsel yayın yapma ve tez hazırlama ile ilgili bilgiler, bilimsel yayın yapma ve sunum teknikleri verilmektedir.Dersin Amacı

  • Yapay zekânın bir alt dalı olan Doğal Dil İşleme, insanların kullandıkları dili işlemeye yönelik teknikler geliştirmeyi amaçlar. 
  • Bu teknikler kullanılarak, insan makine iletişimini arttırma, makine ile çeviri yapma, hızlı bilgi çıkarımı gibi birçok konuda uygulamalar geliştirilmektedir. 
  • Bu dersin amacı, Doğal Dil İşleme alanındaki temel teknikleri ve bu alandaki güncel araştırma konularını öğrencilere tanıtmaktır. 

Dersin Öğrenme Çıktıları

  • Öğrenciler doğal dil işlemedeki temel bilgi düzeylerini öğrenebilir. Öğrenciler doğal dil işlemedeki bilgi düzeylerinde kullanılan temel yaklaşımları öğrenebilir. 
  • Öğrenciler ddi alanında kullanılan kural tabanlı ve istatistiksel yaklaşımların temel farklarını öğrenebilir. 
  • Öğrenciler ddi alanında kullanılan kural tabanlı temel yaklaşımları öğrenebilir.
  • Öğrenciler ddi alanında kullanılan temel istatistiksel yaklaşımları öğrenebilir.
Skip Navigation

Navigation