Öğrenim Durumu

DOKTORA TEZİ:

Başlık: Deprem yükleri etkisi altındaki yapı davranışının yarı-aktif akışkanlı sönümleyiciler ve sismik taban yalıtım sistemleri kullanarak bulanık mantık yöntemi ile kontrolü

Danışman: Prof. Dr. Feridun ÇILI (İ.T.Ü)

YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Başlık: Kaset tavanların Bilgisayar ile çözümü

Danışman: Prof. Ali Sayıl ERDOĞAN (Fırat Ünv.)