Yayınlar

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI AND SCI EXPANDED)

1).İzol R., Gürel M. A., Pekgökgöz R.K., Avcil F.,2018, “Dikdörtgen Payandalı Yüksek Yığma Duvarların Düzlem Dışı Deprem Dayanımlarının Yaklaşık Hesabı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), Doi:/10.17341/gazimmfd.460499.

2).Pekgökgöz R. K., Taş Gökçe, 2017, “Ayarlı Kütle Sönümleyici Yerleştirilmiş Betonarme Yüksek Minarelerin Dinamik Analizi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(1), 265-282, ., Doi: 10.17341/gazimmfd.300618.

3). Pekgökgöz R.K., Gürel M.A., Mammadov Z., Çili F., 2013,” Dynamic Analysis of Vertically Post-Tensioned Masonry Minarets”, Journal of Earthquake Engineering, 17:4, 560-589, DOI: 10.1080/13632469.2012.754734

4). Turgut P., Gurel M.A., Pekgokgoz R.K., 2013, “LPG Explosion Damage of a Reinforced Concrete Building: A Case Study in Sanlıurfa, Turkey”, Engineering Failure Analysis, 32, 220-235.

5). M. Arif Gurel, R. Kadir Pekgokgoz, Feridun Cili, 2011, “Strength capacity of unreinforced masonry circular columns under seismic transverse forces” Bulletin of Earthquake Engineering, Volume: 10   Issue: 2   Pages: 587-613   DOI: 10.1007/s10518-011-9297-8   Published: APR 2012

6). M. Arif Gurel, Ayten Senocak, R. Kadir Pekgokgoz, Mehmet Gumuscu, 2011, ”Numerical Assessment of The Lateral Stiffness of Unreinforced Masonry Rectangular Columns” International Journal of Architectural Heritage. Volume: 5   Issue: 6   Pages: 559-585   DOI: 10.1080/15583051003717770   Published: 2011

7). Gürel, A., Yenigün, K. And Pekgökgöz, R.K., 2010, “Out-of-plane seissmic analysis of Bozdogan (Valens) aqueduct in İstanbul”, International Journal of Physical Sciences, Vol. 5(5), pp. 1660-1670.

8). Mahmut Bilgehan, M. Arif Gürel, R. Kadir Pekgökgöz, Murat Kısa, 2010, “Buckling load estimation of cracked columns using artifical neural network modeling technique”, Journal of Civil Engineering and Management, Vol.18:4, pp. 568-579.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER:

 1). R. Kadir Pekgökgöz, Gamze İzol, Fatih Avcil, M. Arif Gürel, 2018. “Şanlıurfa Ulu Cami Minaresi Yapı Taşının Elastisite Modülünün Ultrasonik Test Cihazı Kullanılarak Belirlenmesi”, Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 01, 35-45.

2). R. Kadir Pekgökgöz, Fatih Avcil, 2017. “Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesindeki Bir Prefabrik Yapının Göçme Nedenlerinin Araştırılması”, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1).

3). Mahmut Bilgehan, M. Arif Gürel, R. Kadir Pekgökgöz, Murat Kısa, 2011, “Çatlaklı basınç çubuklarındaki burkulma probleminin transfer matrisi yöntemi ve yapay sinir ağları ile incelenme” e-Journal of New World Sciences Academy. Vol. 6, Num. 1, Article Number: 1A0126

4). R. K. Pekgökgöz, M. A. Gürel, M. Bilgehan, M. Kisa, 2010, “Active Suspension of Cars Using Fuzzy Logic Controller Optimized by Genetic Algorithm” International Journal of Engineering and Applied Sciences, 2(4), 27-37

5). M. Arif Gurel, R. Kadir Pekgokgoz, M. Kisa, 2009 “An Approximate Torsion Analysis of Closed Moderately Thick-Walled, Thick-Walled, and Solid Cross-Sections” Turkish J. Eng. Env. Sci., 32, 277-287.

6). Recep Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gurel, M. Kömür, Feridun Çılı, 2007 “Sismik taban yalıtımı sistemi uygulanmış bir binada maliyet analizi”, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 3, 236-247.

7). Recep Kadir Pekgökgöz ve Feridun Çılı, “Yapı davranışının yarı-aktif yalıtım sistemleri kullanılarak bulanık mantık ile kontrolü ”, İTÜ Dergisi/d Mühendislik, Cilt 5, Sayı 2, Kısım 1, Sayfa 81-92, Nisan 2006.

8). N. Kaya, M. A. Gürel, A. S. Erdoğan, M. Gümüşçü ve R. K. Pekgökgöz, “Ortogonal çerçeveli betonarme binalarda kolon kırılmalarının iç kuvvetler üzerindeki etkileri”, Pamukkale Üniversitesi  Mühendislik Dergisi, Cilt 12, Sayı 2, Sayfa 259-270, 2006.

9). Mahmut Kömür, Melike Altan ve R. Kadir Pekgökgöz, “FEMA-310 ile Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi”, KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt 10(1), Sayfa 24-35, 2007

ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR:

 1). R.K. Pekgökgöz, R. Şaman, Z. Babayev, F. Avcil, M.A. Gürel, “Farklı Beton Türü Ve Lif Oranları Kullanılarak Oluşturulmuş Numuneler İçin Dinamik Ve Statik Elastisite Modülünün Karşılaştırılması” 6 th International GAP Engineering Conference – GAP2018, November 2018, Şanlıurfa, Turkey.

2). R.K. Pekgökgöz, Ş. Erkmen, M.A. Gürel, “Determination of The Dynamic Properties of Historical Urfa Ulu Mosque Minaret by Ambient Vibration Test” 2 nd International Conference on Civil and Enviremental Engineering, May 2017, Nevşehir, Turkey.

3). H. Ateşsal, R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, “Adıyaman kap mosque restoration and strengthening work” WCCE-ECCE-TCCE Joint Conference 2, October 2011, Antalya, Turkey.

4). R. K. Pekgökgöz, M. A. Gürel, F. Çılı, “Betonarme minarelerin sismik taban yalıtım yöntemi kullanılarak deprem davranışlarının iyileştirilmesi” Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul.

5). Mahmut Bilgehan, M. Arif Gürel, R. Kadir Pekgökgöz, Murat Kısa, “Çatlaklı Basınç Çubuklarındaki Burkulma Probleminin Transfer Matrisi Yöntemi ve Yapay Sinir Ağları ile İncelenmesi”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu-BMYS 2010, 14–16 Ekim 2010, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır.

6). R. Kadir Pekgökgöz, M. Arif Gürel, Mahmut Bilgehan, “Ard germe uygulamasının betonarme minarelerin deprem davranışı üzerine etkisi”, Sakarya International Symposium of Earthquake Engineering (The Learning Outcomes of Marmara Earthquake in the First Decade), 1-2 October 2009, Sakarya, Turkey, 19-28.

7) M. A. Gürel, M. Kısa  and R. K. Pekgökgöz, “Yığma Dolgu Duvarların Düzlemlerine Dik Deprem kuvvetlerine Kemer Etkisi İle Direnişi”, Yedinci Uluslararası  İnşaat Mühendisliği Gelişmeler Kongresi,1-10, 11-13 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2006.

8) M. A. Gürel, M. Kısa  and R. K. Pekgökgöz, “Leteral Stiffness of Unreinforced Masonry Slender Columns Under Cracked Conditions”, Proceedings of 6th International Fracture Conference” , 115-122, 10-12 September 2003, Konya, Turkey,

ULUSAL SEMPOZYUMLAR:

1). R. K. Pekgökgöz, M. Arif Gürel, Mahmut Kömür ve Nilay Kaya, “Sismik Taban Yalıtım Sisteminin Binalara Getirdiği İlave Maliyet Üzerine Bir Araştırma”, Gap V. Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, s. 867-873, 26-28 Nisan, Şanlıurfa, 2006.

2). Mahmut Kömür, Melike Altan, R. K. Pekgökgöz, “Determination of Seismic Performance Index of Rc Buildings By Fuzzy Logic”, Proceedings of the Fifth GAP Engineering Congress, Page 932-940, 6-28 April, Şanlıurfa, 2006.

3). M. A. Gürel, R. K. Pekgökgöz ve M. Çelik, “Ülkemizde Yakın Geçmişte Meydana Gelen Depremlerde Betonarme Binaların Performansı”, GAP IV. Mühendislik Kongresi (Uluslarası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, s. 960-966, 06-08 Haziran, Şanlıurfa, 2002.

DİĞER YAYINLAR :

Kitap adı: Yapı Statiği II Çözümlü Örnekler

Basım Yılı: 2013

ISBN: 978-605-63829-0-1

Yayınevi: Urfanın Sesi Özdal Mat. Tes. Tic. Ltd. Şti

Yazarlar: Prof. Dr. Ziraddin Mammadov, Yrd. Doç. Dr. R. Kadir Pekgökgöz, Arş. Gör. Kübra Ulugerger, Doç. Dr. Afer Alifov

ULUSAL & ULUSLARARASI PROJELER (DPT, TÜBİTAK, AB, VB):

1). Betonarme Kiriş Kolon Birleşim Bölgesi Davranışına Fiber Takviyeli Betonun Etkisinin İncelenmesi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici, , 31/08/2012-31/08/2014

2). Tarihi Urfa Ulu Cami Ve Minaresinin Çevresel Titreşim Testi Yöntemiyle Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30/05/2016-5/1/2017

3). Ankraj Çubuklarının Çekme Davranışlarının Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 30/05/2016 (Devam Ediyor)

4). Pasif Kontrollü Ard Germe Yönteminin Betonarme Prefabrik Kiriş Kolon Birleşim Bölgesinin Davranışı Üzerine Etkisi, Yüksek öğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 30/03/2016 (Devam Ediyor)

5). Mülkiyeti Sultan Melikşah Vakfına ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Zinciriye Medresesi 2010-2011-2012 Yılı Restorasyonu.