Dersler

Lisans düzeyinde;

Depreme Dayanıklı Yapılar

Yapı Dinamiği

Çelik Yapılar

Betonarme I

Betonarme II

Yapı Müh. Bilgisayar Kullanımı (Sap2000 – İdestatik Programları)

Betonarme III ve Proje

Çok Katlı Çelik Yapılar

Bilgisayar Destekli Çizim

Yüksek Lisans  düzeyinde;

Yapılarda Hasar Tespiti, Onarım ve Güçlendirme Yöntemleri

Yapılarda Aktif ve Pasif Kontrol Yöntemleri

Mühendislik Sismolojisi