SAYISAL MANTIK TEMELLERİ


FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI


 

Sayısal Mantık Temelleri (3+0)3

Sayı sistemleri. Boolean cebiri, lojik ifadeler ve onların sadeleştirilmeleri. Kapı temelli mantık tasarımı. MSI ve LSI teknolojileri, kombinasyonel ve ardışıl devreler. Sayaçlar, kaymalı kayıtçılar, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık, bellek ve kontrol üniteleri, mini ve mikro bilgisayar sistemleri.
Digital Logic Fundamentals

Number systems. Boolean algebra, logic expressions and their simplification. Logic design with gates. MSI and LSI technologies. Combinational circuits and sequential circuits. Counters, shift registers, computer organization, arithmetic logic, memory and control units, mini and microcomputer sytems.


FİNAL SINAV SORUSU


Dr.Feza Buzluca'nın Ders Notları Linki


LABORATUAR

SAYISAL MANTIK TEMELLERİ DERSİ NOTLARI:

 Genel Bilgiler

Deney-1

Deney Rapor Kapağı