Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (SCI)

Ekmen, AB., Algin, HM., Özen, M. (2020). "Strength and stiffness optimisation of fly ash-admixed DCM columns constructed in clayey silty sand". Transportation Geotechnics, 24, 100364.

Algin H.M. , Ekmen A.B. , Yenmez L . (2019). "3D Finite Elements Analysis of Barrette Piled Raft Foundations ", Teknik Dergi 30 (5). (DOI:10.18400/tekderg.399679)

 

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar (Diğer İndeksler)

Alğın, H. M., Ekmen, A. B., Kaya, E. (2018) Kazı Aşamaları Dikkate Alınarak Derin Kazı Sistemlerinin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 3(3), 102-111.

Algın H.M.,Ekmen A.B.(2017). "Üniform Olmayan Düşey Yüklemeler Altındaki Jet-Grout Destekli Radye Temellerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi" – Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2(3): 10-16.

Algın H.M.,Algın Z..,Ekmen A.B.(2016). "Ahşap Köprü ve İnşaat İskele Performansına Ahşap Kusurlarının Etkisi" - Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2): 27-34.

Algın H.M.,Can S.,Ekmen A.B.(2016). "Geosentetik Donatılı Zemin İstinat Duvarlarında Geogrid Uzunluğunun Tahmini" - Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(2): 35-44

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three Dimensional Seismic Analysis of Marmaray Immersed Tunnel Model Simulated Based On Soil-Structure Interaction”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Soil-Pile-Structure Interaction Analysis of High Rise Buildings Supported with Barrette Piles”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Seismic Performance off Raft Foundation-Building System on the Fault Zone During The Natm Tunnel Construction Process”, 8. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 13-15 November (2019)

Algin H.M., Ekmen A.B., Kaya E. “Three-Dimensional Finite Element Analysis of Deep Excavation Systems Considering Excavation Stages”, 6th International GAP Engineering Conference, Şanlıurfa, 08-10 November (2018)

Kalpakcı, V., Öztürk, Ş., Algın, H. M., Ekmen, A. B. (2018) "3D Settlement Analysis of Underpinning Piles Under Raft Foundation Subjected to Nonuniform Vertical Loading", Proceedings of China-Europe Conference on Geotechnical Engineering (pp. 973-977). Springer, Cham.

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Saraç I.H. “Settlement Analysis of Shallow Foundations Underpinned by Jet Grout Columns”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. “3D Finite Elements Analysis of Barrette Piled Raft Foundations”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V. “Three Dimensional Deformation Analysis of Aescher (Zurich, Switzerland) Canopy Tunnel’s Excavation Supported by Jet Grouting”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L., Gümüş V., Yılmaz H. “Deformation Analysis for The Internally Supported Diaphragm Wall Systems with Jet Grout Group Columns Used To Increase The Passive Resistance In Deep Excavation”, 7. Geotechnical Symposium with Internetional Participation, Istanbul, 22-24 November (2017)

Algin H.M., Ekmen A.B., Yenmez L. and Saraç İ.H., "The Shallow Foundation Underpinning with Jet Grouting, First Morris Bank, Morristown, New Jersey", ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 - 10 (2017)

Algin H.M., Yenmez L., Ekmen A.B. and Gümüş V., "The Settlement Analyses of the Piled Raft Foundation Systems used for Donau City Towers in Vienna", ICOCEE, Cappadocia, Nevsehir, Turkey, May 8 - 10 (2017)

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Algın H.M, Ekmen A.B., Arslan M.C, Ulukavak M., Erdoğan S.,“İHA Fotogrametrisi Kullanılarak Modellenen Şevlerin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Metoduyla Duraylılık Analizi”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 17. Ulusal Kongresi 26-28 Eylül 2018, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, (2018)

Ekmen A.B. ve Algın H.M, “Jet Grout Kolonlarla Desteklenmiş Radye Temellerin Tasarım Prensipleri”, 1. Ulusal Genç Geoteknik Mühendisleri Sempozyumu 12 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

 

Algın H.M ve Ekmen A.B., “DKTK Grupları Üzerindeki Radyelerin Tepki Yüzey Metodu ile Optimizasyonu”, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 16. Ulusal Kongresi 13-14 Ekim 2016, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, (2016)

 

Algın H.M ve Ekmen A.B., “NATM Tüneli İle Köprü Temel Etkileşiminin Üç Boyutlu Sayısal Analizi”, 6. Geoteknik Sempozyumu, Adana, 26-27 Kasım 2015, 20-27 (2015)


Projeler

 

Algin, H.M (Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü)  2020, “Arazi Test Sonuçları Kullanılarak Zeminlerin Üç Boyutlu Litolojik Modellenmesi ve Geliştirilen Metodun Derin Karıştırma Kolonlarının Nümerik Analizinde Kullanımı” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 18253

 

Algin, H.M (Yürütücü), Yoluk Ş.(Yrd. Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) ,Kaya E. (Yrd. Yürütücü) 2020, “Jet Grout Kullanılan Tünel Kazılarına Yakın Yüzeysel Temellerin Taşıma Kapasitesindeki Değişim” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 19106

 

Algin, H.M (Yürütücü), Suleiman K.(Yrd. Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) ,Kaya E. (Yrd. Yürütücü) 2020, “Derin Karıştırma Kolon Malzemeleri İle Killi Zeminler Arasindaki Sürtünme Karekteristlikleri” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 19105

 

Algin, H.M (Yürütücü), Kafaf C.(Yrd. Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) ,Kaya E. (Yrd. Yürütücü) 2020, “Tünel Açma Makinesi Uygulama Güzergahına Yakın Kazık Temellerin Deformasyon Risk Analizi” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 19107

 

Algin, H.M (Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) ,Kaya E. (Yrd. Yürütücü) 2020, “Üretilen Derin Karıştırma Kolonlarının Yükleme Testi ve Arazi Test Sonuçları
Kullanılarak Oluşturulan Üç Boyutlu Litolojik Zemin Modelinde Nümerik Analizi” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 18247

 

Algin H.M. (Yürütücü), Çelik A. (Yrd. Yürütücü), Deniz M.(Yrd. Yürütücü), Avcil F (Yrd. Yürütücü).,Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) , Durgun M.(Yrd. Yürütücü), 2018, “Lisansüstü Öğrenci Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Altyapı Entegre Projesi” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 18145

 

Algin H.M (Yürütücü), Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) ,Gümüş V. (Yrd. Yürütücü) 2018, “Derin Karıştırma Kolonlarında Su Muhtevası, Çimento ve Uçucu Kül Miktarlarının Optimizasyonu ile Elyafla Güçlendirilmiş Derin Karıştırma Kolonlarının Dayanım Testleri ve Bilgisayar Tomografik Modellemelerle Karşılaştırılması” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 17156

 

Algin H.M (Yürütücü) ve Ekmen A.B (Yrd. Yürütücü) , 2016, “Jet Grout Kolon-Zemin Etkileşiminin Gerçekçi Modellemesi ve Arayüz Geometrisinin Geoyapısal Sistemin Davranışına Etkisi” , HÜBAK Bilimsel Araştırma Projesi, No: 15169

 

Ödüller

Arda Burak Ekmen (Takım Danışmanı), 2015, "Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması", Türkiye 3.lüğü, Doğal Afet ve Sigortalar Kurumu (DASK),İstanbul.

 

İnceleme Aşamasındaki Patent Başvuruları

Algin H.M, Ekmen A.B, Kaya E., 2019, “Eğitim-Öğretim Programlarında Öğrenim ve Program Çıktılarına Ulaşma Başarısı ile Ölçme Değerlendirme Döngüsünün Sağlanma Sistemi".

Son Gelişmeler

Geoteknik Lab. Deney ve Analizi dersi sayfası kullanıma açılmıştır.Ulaşmak için

İlgi Çeken Gelişmeler

Geoteknik Lab. Deney ve Analizi dersi rapor puanlandırma sistemini görmek için

Site Gelişmeleri

Sitedeki gelişmeleri takip etmek için anasayfaya göz atmanızı öneriyoruz.


<