Pisa Kulesinin Neden Eğiktir ?

      Pisa Kulesi'nin bu ilginç özelliğinden dolayı Pisa şehri dünyaca ünlü bir turizm noktası haline gelmiş ve eğik duran bu kulenin hikayesi çoğu kişinin ilgisini çekmiştir.İtalya gezim esnasında Pisa kulesini de görme fırsatı buldum. Edindiğim teknik bilgilere göre;

   1173 yılında Pisa Kulesi  inşa edilmeye başlanmıştır. İlk iki kat yapıldığında kule eğik değildir. Fakat 1178'de 3. kat inşa edilirken  kule eğilmeye başlamıştır. Kulenin eğildiği 1185 yılında mimar tarafından fark edilmiştir. Bir çok çözüm denenmiş ancak bir çare bulunamamıştır. Sebep, kulenin inşa edildiği zeminin elverişsiz olmasıdır.Kule yuvarlak bir temel üzerinde yer almış olup kil, ince kum ve deniz kabukları üzerine inşa edilmiştir. Kulenin güney tarafındaki toprak daha sıkıştırılabilir bir yapıya sahiptir. Bu yüzden  yıllar geçtikçe kule üniform oturmak yerine eğilmeye başlamıştır. Yapılan incelemeler bu eğikliğin kule inşa edildikten sonra ortaya çıktığını göstermiştir.