29.08-02.09.2016,TÜBİTAK projesi arazi çalışması, Çermik, Çüngüş, Ergani, Maden, Gerger