Öğrenim Durumu

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Jeoloji Mühendisliği Akdeniz  Üniversitesi

1991

Y. Lisans Jeoloji Mühendisliği Süleyman Demirel Üniversitesi

1995

Doktora Jeoloji Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

2000

Post-Doktora Jeoloji Mühendisliği ODTÜ

2007

Doçentlik Yer Bilimleri ve Mühendisliği ÜAK

2008

Profesörlük Çevre Teknolojisi Harran Üniversitesi

2014

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Suruç (Ş.Urfa) Kuzeydoğusu’nun Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi

Doktora Tez Başlığı:

GAP Bölgesinde Tehlikeli Atıklar İçin Jeolojik Yer Seçimi

Post-Doktora Çalışması Başlığı:

Düzenli Depolamada Yer Seçimi İçin CBS Tabanlı Algoritmaların Üretilmesi

 

Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Öğr.Gör.  Mühendislik Fakültesi Harran  Üniversitesi 1993-2000
Dr. Öğr.Gör.  Mühendislik Fakültesi Harran  Üniversitesi 2000-2003
Yrd.Doç.  Mühendislik Fakültesi Harran  Üniversitesi 2003-2008
Doçent  Mühendislik Fakültesi Harran  Üniversitesi 2008-2014
Profesör  Mühendislik Fakültesi Harran  Üniversitesi  2014-