Dersler

Akademik takvim, 2017-2018

Lisans düzeyinde;

Güz Yarıyılı,

0503503 Çevre Jeolojisi

0503504 Hidroloji

0503703 Katı Atıklar

0503702 Bitirme Ödevi

Bahar Yarıyılı,

0503405 Malzeme

0503608 Zemin Mekaniği

0503802 Bitirme Ödevi

0503809 Tehlikeli Atıkların Kontrolü

Akademik Takvim

2017-2018_Akademik_Takvim