İlgi Alanları

Uzmanlık Alanları

  • Çevre jeolojisi
  • Hidrojeoloji
  • Düzenli depolama için yer seçimi
  • Tıbbî jeoloji
  • Yeraltısuyu kalitesi kontrolü
  • Tehlikeli atıklar

İlgi Alanları

  • Uzaktan algılama ve CBS
  • Çevre Jeotekniği