SYGM

SYGM

SYGM GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

“Fırat – Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi”

1. İş ilerleme Toplantısı