Prof. Dr. Mehmet İrfan Yeşilnacar

Dr. Yeşilnacar, 10 Ocak 2003 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ODTÜ RS-GIS laboratuvarında post-doc çalışması yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde doçent, 13 Şubat 2014’de profesör oldu. Çevre jeolojisi, düzenli depolama için yer seçimi, tehlikeli atıklar, tıbbî jeoloji, yeraltısuyu kalitesi ve kontrolü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış yayınları mevcuttur. Halen, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Author's posts

GAPSU Projesi Bölgesel Açılış Toplantısı | MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/gapsu-projesi-bolgesel-acilis-toplantisi Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

GAP BÖLGESİ’NDE SULAMADAN DÖNEN SULARIN KONTROLÜ VE YENİDEN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ Broşür

GAP BÖLGESİ’NDE SULAMADAN DÖNEN SULARIN KONTROLÜ VE YENİDEN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

DSİ XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

GAP Bölgesi’nde Drenaj Sularının Yeraltı Sularına Etkisi, 11.02.2016 Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

http://yayin.gap.gov.tr/gap-illeri-jeotermal-kaynaklari-arastirma-projesi-yayin-0fff85795f.html

Tübitak MAM Projesi

Düzenli Depolama ve Kojenerasyon Tesisi (30.11.2015)

Çevre Bakanlığı, lisans ve doktora bursu verecek

http://www.memurlar.net/haber/531150/ Android için WordPress ile gönderilmiştir

ENERJİ DAĞILIMI ve HES KATKISI

Android için WordPress ile gönderilmiştir

Tipik bir medikal jeoloji vakası

http://m.hurriyet.com.tr/Haber?id=29567867 Android için WordPress ile gönderilmiştir

2015 Ocak Haziran dönemi afet raporu

http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/ba6b934c407c21d_ek.pdf Android için WordPress ile gönderilmiştir