45 bin öğretim elemanına ihtiyaç var

45 bin öğretim elemanına ihtiyaç var

http://www.memurlar.net/haber/487113/

Yeni Resim

0503405 Malzeme

Malzeme

0503703 Katı Atıklar

Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues
by George TchobanoglousHilary TheisenSamuel A Vigil
Product Details

 • Hardcover: 992 pages ; Dimensions (in inches): 1.66 x 9.55 x 6.68
 • Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 2nd edition (January 1, 1993)
 • ISBN: 0070632375 | All Editions

 

Handbook of Solid Waste Management
by Frank KreithGeorge Tchobanoglous

 

Product Details

 • Hardcover: 950 pages ; Dimensions (in inches): 2.26 x 9.44 x 7.66
 • Publisher: McGraw-Hill Professional; 2 edition (June 22, 2002)
 • ISBN: 0071356231 | All Editions

0503504 Hidroloji

Hidrolojinin tanımı ve önemi, hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri yağış buharlaşma, sızma, yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, yüzeysel akış, hidrograflar, birim hidrograf teorisi.

0503503 Çevre Jeolojisi

0503503 Çevre Jeolojisi (2-0-2)

Temel kavramlar, yerkabuğunun meydana getiren mineral ve kayaçlar, yerkabuğunun yapısı, dış olaylar, iç olaylar, ekonomik jeoloji, hidrojeoloji, jeolojik çevre, jeolojik çevrenin insan üzerine etkisi, insanın jeolojik çevreye etkisi, çevre korunmasında jeolojinin önemi.

KİTAPLAR

 

Environmental Geology(8th Edition)
by Edward A. Keller

Product Details

 • Hardcover: 562 pages ; Dimensions (in inches): 0.94 x 11.31 x 8.51
 • Publisher: Prentice Hall; 8th edition (October 27, 1999)
 • ISBN: 0130224669 | All Editions
Environmental Geology
by Barbara W. MurckBrian J. SkinnerStephen C. Porter

Product Details

 • Paperback: 560 pages ; Dimensions (in inches): 11.00 x 0.75 x 8.75
 • Publisher: John Wiley & Sons Inc; (November 1995)
 • ASIN: 0471303569

 

Environmental Geology
by Carla W. Montgomery

Product Details

 • Paperback: 576 pages ; Dimensions (in inches): 11.00 x 0.75 x 9.25
 • Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 6th edition (February 7, 2002)
 • ISBN: 0073661953

Çevremiz ve Doğal Hayat

Kuraklık ve Dünya

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültemiz

Çetinsaya: YÖK yok olmalı mı?

Çetinsaya: YÖK yok olmalı mı?

http://www.memurlar.net/haber/484884/