Prof. Dr. Mehmet İrfan Yeşilnacar

Dr. Yeşilnacar, 10 Ocak 2003 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ODTÜ RS-GIS laboratuvarında post-doc çalışması yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde doçent, 13 Şubat 2014’de profesör oldu. Çevre jeolojisi, düzenli depolama için yer seçimi, tehlikeli atıklar, tıbbî jeoloji, yeraltısuyu kalitesi ve kontrolü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış yayınları mevcuttur. Halen, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Author's posts

45 bin öğretim elemanına ihtiyaç var

45 bin öğretim elemanına ihtiyaç var http://www.memurlar.net/haber/487113/

Yeni Resim

0503405 Malzeme

Malzeme

0503703 Katı Atıklar

Integrated Solid Waste Management: Engineering Principles and Management Issues by George Tchobanoglous, Hilary Theisen, Samuel A Vigil Product Details Hardcover: 992 pages ; Dimensions (in inches): 1.66 x 9.55 x 6.68 Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 2nd edition (January 1, 1993) ISBN: 0070632375 | All Editions   Handbook of Solid Waste Management by Frank Kreith, George Tchobanoglous   Product Details Hardcover: 950 pages ; Dimensions (in inches): …

Continue reading

0503504 Hidroloji

Hidrolojinin tanımı ve önemi, hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri yağış buharlaşma, sızma, yeraltı suyu, akım ölçümleri ve kayıtların analizi, yüzeysel akış, hidrograflar, birim hidrograf teorisi.

0503503 Çevre Jeolojisi

0503503 Çevre Jeolojisi (2-0-2) Temel kavramlar, yerkabuğunun meydana getiren mineral ve kayaçlar, yerkabuğunun yapısı, dış olaylar, iç olaylar, ekonomik jeoloji, hidrojeoloji, jeolojik çevre, jeolojik çevrenin insan üzerine etkisi, insanın jeolojik çevreye etkisi, çevre korunmasında jeolojinin önemi. KİTAPLAR   Environmental Geology(8th Edition) by Edward A. Keller Product Details Hardcover: 562 pages ; Dimensions (in inches): 0.94 x 11.31 …

Continue reading

Çevremiz ve Doğal Hayat

Kuraklık ve Dünya

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültemiz

Çetinsaya: YÖK yok olmalı mı?

Çetinsaya: YÖK yok olmalı mı? http://www.memurlar.net/haber/484884/