Category: Genel

SYGM

“Fırat – Dicle Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi” 1. İş ilerleme Toplantısı

Bitirme ödevi*

*Rezan Orhan & Şükrü Biçen  bitirme ödevleri TÜÇEV tarafından desteklenmiştir.

Yük. Lis. Tez Savunması

Çevre Müh. Yusuf Akyol’un yüksek lisans tez savunmasından​.. (25.05.2017)

2016-2017 Mezuniyet Töreni

Atölye Çalışması: Akademik Yazım ve Proje Önerileri

GAPYENEV EĞİTİM SEMİNERİ

GAPTEM, Şanlıurfa, 31.03.2017

Dersten…

Tehlikeli Atıklar dersinden, 20 Şubat 2017

GAPTEM, ÇALIŞTAY

16-17 Şubat 2017, Çalıştay ve  SYGM 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

yönetmelik

Bitirme Ödevi Poster 

11 Ocak 2017,