GAPTEM, ÇALIŞTAY

16-17 Şubat 2017, Çalıştay ve  SYGM 3. Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü Ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

yönetmelik

Bitirme Ödevi Poster 

11 Ocak 2017,

Tübitak proje eğitiminden

24.11.2016, Mühendislik Fakültesi Amfisi

TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ

http://2237.harran.edu.tr/

TÜBİTAK projesi örnekleme lokasyonları, 29.08-02.09.2016 

29.08-02.09.2016,TÜBİTAK projesi arazi çalışması, Çermik, Çüngüş, Ergani, Maden, Gerger

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü > GAP Sulama Suyu Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/16-05-26/GAP_Sulama_Suyu_Projesi_I_Y%c3%b6nlendirme_Kurulu_Toplant%c4%b1s%c4%b1_Ger%c3%a7ekle%c5%9ftirildi.aspx?sflang=tr

ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ

http://www.cevrekongresi.gen.tr/

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.