Prof. Dr. Mehmet İrfan Yeşilnacar

Dr. Yeşilnacar, 10 Ocak 2003 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ODTÜ RS-GIS laboratuvarında post-doc çalışması yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde doçent, 13 Şubat 2014’de profesör oldu. Çevre jeolojisi, düzenli depolama için yer seçimi, tehlikeli atıklar, tıbbî jeoloji, yeraltısuyu kalitesi ve kontrolü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış yayınları mevcuttur. Halen, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Author's posts

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü > GAP Sulama Suyu Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/16-05-26/GAP_Sulama_Suyu_Projesi_I_Y%c3%b6nlendirme_Kurulu_Toplant%c4%b1s%c4%b1_Ger%c3%a7ekle%c5%9ftirildi.aspx?sflang=tr

ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ

http://www.cevrekongresi.gen.tr/

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.

YAS Örnekleme Çalışması

Akçakale, Bolatlar köyü, YAS örnekleme çalışması, 12.03.2016

2015 Doğal Afetler Özet Rapor

2015 Doğal Afetler Raporu Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

International Congress on Environmental Researches and Technology

http://www.icerat.gen.tr/ Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

GAPSU Projesi Bölgesel Açılış Toplantısı | MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ

http://mam.tubitak.gov.tr/tr/haber/gapsu-projesi-bolgesel-acilis-toplantisi Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

GAP BÖLGESİ’NDE SULAMADAN DÖNEN SULARIN KONTROLÜ VE YENİDEN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ Broşür

GAP BÖLGESİ’NDE SULAMADAN DÖNEN SULARIN KONTROLÜ VE YENİDEN KULLANIMI İÇİN İYİLEŞTİRİLMESİNİN ARAŞTIRILMASI PROJESİ

DSİ XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU

GAP Bölgesi’nde Drenaj Sularının Yeraltı Sularına Etkisi, 11.02.2016 Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

http://yayin.gap.gov.tr/gap-illeri-jeotermal-kaynaklari-arastirma-projesi-yayin-0fff85795f.html