Prof. Dr. Mehmet İrfan Yeşilnacar

Dr. Yeşilnacar, 10 Ocak 2003 tarihinde Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yrd.Doç. kadrosuna atandı. 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ODTÜ RS-GIS laboratuvarında post-doc çalışması yaptı. 10 Ekim 2008 tarihinde doçent, 13 Şubat 2014’de profesör oldu. Çevre jeolojisi, düzenli depolama için yer seçimi, tehlikeli atıklar, tıbbî jeoloji, yeraltısuyu kalitesi ve kontrolü konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış yayınları mevcuttur. Halen, Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Author's posts

Tübitak proje eğitiminden

24.11.2016, Mühendislik Fakültesi Amfisi

TÜBİTAK PROJE EĞİTİMİ

http://2237.harran.edu.tr/

TÜBİTAK projesi örnekleme lokasyonları, 29.08-02.09.2016 

29.08-02.09.2016,TÜBİTAK projesi arazi çalışması, Çermik, Çüngüş, Ergani, Maden, Gerger

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü > GAP Sulama Suyu Projesi I. Yönlendirme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

http://suyonetimi.ormansu.gov.tr/AnaSayfa/resimliHaber/16-05-26/GAP_Sulama_Suyu_Projesi_I_Y%c3%b6nlendirme_Kurulu_Toplant%c4%b1s%c4%b1_Ger%c3%a7ekle%c5%9ftirildi.aspx?sflang=tr

ULUSAL ÇEVRE KONGRESİ

http://www.cevrekongresi.gen.tr/

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.

IWA Regional Symposium on water, wastewater and environment to be held on 22-24 March, 2017 in Çesme-Izmir, Turkey.

YAS Örnekleme Çalışması

Akçakale, Bolatlar köyü, YAS örnekleme çalışması, 12.03.2016

2015 Doğal Afetler Özet Rapor

2015 Doğal Afetler Raporu Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar

International Congress on Environmental Researches and Technology

http://www.icerat.gen.tr/ Prof. Dr. M. İrfan Yeşilnacar